Franz Xaver Winterhalter
Franz Xaver Winterhalter's Oil Paintings
Franz Xaver Winterhalter Museum
20 April 1805 - 8 July 1873. German painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Franz Xaver Winterhalter.org, welcome & enjoy!
Franz Xaver Winterhalter.org
 

Franz Xaver Winterhalter
Portrait of Prince Albert
1843(1843) Medium Oil on canvas Dimensions 274.3 x 162.6 cm (108 x 64 in) cyf
ID: 79624

Franz Xaver Winterhalter Portrait of Prince Albert
Go Back!Franz Xaver Winterhalter Portrait of Prince Albert


Go Back!


 

Franz Xaver Winterhalter

German 1805-1873 Franz Xaver Winterhalter Galleries German painter and lithographer. He trained as a draughtsman and lithographer in the workshop of Karl Ludwig Scheler (1785-1852) in Freiburg im Breisgau and went to Munich in 1823, sponsored by the industrialist Baron Eichtal. In 1825 he began a course of study at the Akademie and was granted a stipend by Ludwig I, Grand Duke of Baden. The theoretical approach to art of the Akademie under the direction of Peter Cornelius was unfamiliar to him, as in Freiburg he had been required to paint in a popular style. He found the stimulus for his future development in the studio of Joseph Stieler, a portrait painter who was much in demand and who derived inspiration from French painting. Winterhalter became his collaborator in 1825. From Stieler he learnt to make the heads of figures emerge from shadow and to use light in the modelling of faces. He moved to Karlsruhe in 1830 with his brother Hermann Winterhalter (1808-92), who had also trained with Scheler and had followed him to Munich.  Related Paintings of Franz Xaver Winterhalter :. | King Louis Philippe | Portrait of Queen Victoria, Prince Albert, and their children | Alfred-Emilien, Comte de Nieuwerkerke | Princess Elizabeth Esperovna Belosselsky-Belosenky, Princess Troubetskoi | Malcy Louise Caroline Frederique Berthier de Wagram, Princess Murat |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
KONINCK, Philips
Dutch Baroque Era Painter, 1619-1688 was a Dutch landscape painter.Little is known of his history except that he was said to be a pupil of Rembrandt, whose influence is to be seen in much of his work. He painted chiefly broad, sunny landscapes, full of space, light and atmosphere; they are seen from a high perspective, allowing a prominent view of the sky. Portraits by him, somewhat in the manner of Rembrandt, also exist (e.g. see Joost van den Vondel); there are examples of these in the galleries at Copenhagen and Oslo. Of his landscapes, the principal are View at the mouth of a river at the Hague, with a slightly larger replica in the National Gallery, London; Woodland border and countryside (with figures by Adriaen van de Velde) at Amsterdam; and landscapes in Brussels, Florence (the Uffizi), Berlin and Cologne. Koninck, a prosperous businessman, appears to have painted few pictures during the last decade of his life. Several of his works have been falsely attributed to Rembrandt and many more to his namesake and fellow townsman Salomon de Koninck (1609-1656), also a disciple of Rembrandt, whose paintings and etchings consist mainly of portraits and biblical scenes. Both of these painters are to be distinguished from David Koninck (1636-1687),
George Horlor
British 1849-1891


Franz Xaver Winterhalter
All the Franz Xaver Winterhalter's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved